COMANDA ACUM

Comanda minima 30 de lei

Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.shaormapallady.ro” (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.shaormapallady.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „shaormapallady.ro”), și are valoarea unei convenții încheiate între YLYMIR PIZZARU SRL, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

shaormapallady.ro – este proprietate a YLYMIR PIZZARU SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Sector 3, Str Drumul Gura Calitei, nr 4-32, bl.4, sc.A,et.7, Ap 97, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6396/2020, cod unic de înregistrare fiscală 4261708.

Vânzător – www.shaormapallady.ro, YLYMIR PIZZARU SRL. 

Cumpărător – orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care efectuează o Comandă prin intermediul nr de telefon.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care navighează și culege informații de pe acest Site.

Comandă – Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul telefonului afisat pe Site, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe Site.

Conținut – reprezintă:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui mesaj (sms, e-mail) trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibile;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia. 

Site – informațiile prezentate privind gama de produse, protocoale de lucru și alte informații specifice, precum și magazinul online gazduit la adresa web www.shaormapallady.ro și subdomeniile acestuia.

Produs – orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Întrebare – formulă de adresare a unui Utilizator/Cumpărător cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile prezentate pe Site.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare pe Site sau pe pagina de Facebook a Vânzătorului. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător unui alt Utilizator/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de catre shaormapallady.ro, Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau email- prin care Vânzatorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii telefonice are rol de informare.

Vânzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz, va anunța Cumpărătorul la numărul de telefon pus la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

Toate Comenzile înregistrate vor fi insotite de bon fiscal conform legislației în vigoare.

Comanda se consideră încheiata între Vânzător și Cumpărător în momentul în care este plătită integral și primită de Cumpărător.

POLITICA DE VÂNZARE

Pentru plasare comenzilor pe Site este necesar să formati nr de telefon sau sa apasati pe buton. Pentru plasarea comenzilor se vor solicita anumite informații inclusiv, dar fără a se limita la numărul de telefon. Totodată, sunteți de acord să achitați toate taxele ce pot apărea datorită costurilor cu livrarea.

Cumpărătorii pot achiziționa bunuri cu plata:

  • numerar, pe baza de ramburs la livrarea prin curier;
  • numerar sau cu cardul direct la locatie din Bucuresti, Sector 3, Str Drumul Gura Calitei, nr 4-32, bl.4, sc.B, Parter

Clientul poate efectua comenzi pe Site, prin apelarea telefonica si specificarea produselor dorite. Finalizarea comenzii se înregistrează prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate mai sus. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.  

Prețurile pe Site sunt exprimate în RON. La prețul de achiziție nu se adaugă alte costuri, decât contravaloarea transportului.

 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza Cumpărătorului o Comanda, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității Cumpărătorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. 

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau telephonic la nr afisat pe Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta. 

În momentul în care ați finalizat o comandă înseamnă că ați fost de acord cu termenii și condițiile prevăzute în acest Document.

POLITICA DE LIVRARE

Comenzile pot fi expediate prin curierat rapid sau pot fi ridicate de la adresa indicată pe Site. Termenul de livrare al produselor prin curierat rapid, în mod normal se încadrează între 15 minute și 90 minute, din momentul plasării comenzii prin intermediul telefonului afisat pe siteul www.shaormapallady.ro.

Vânzătorul nu este responsabil pentru prejudicii cauzate de întârzieri în livrarea comenzilor din cauza unor factori externi: condiții meteo nefavorabile, accidente rutiere, greve, calamități, manifestări de stradă sau alte situații speciale ce ar putea împiedica curierul rapid să livreze coletele în termen. Vânzătorul nu va plăti despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de nelivrarea la timp a produselor. Vânzătorul nu acordă compensații pentru comenzile livrate cu întârziere din motive care nu țin de competența vânzătorului.

SC YLYMIR PIZZARU SRL oferă și vinde produse pe terioriul Bucuresti-ului in zona Pallady a Sectorului 3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita, la propria discreție, accesul la Site și/sau furnizarea oricărei cantități a oricărui produs sau serviciu oricărei persoane, zone geografice sau jurisdicții daca se dorește acest lucru.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. În acest caz Vânzătorul este exonerat de returnarea sumelor încasate de la Cumpărător pentru produsele achiziționate. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.